S.C. XEROM SERVICE S.R.L. beneficiar al proiectului „SIM – SERVICII INTEGRATE DE MEDIERE PE PIAȚA MUNCII“, contract de finanțare număr POCU/298/3/14/121480, demarat în data de 2 iulie 2018, cu perioada de implementare de 18 luni şi bugetul în valoare totală de 5.213.595,99 lei, anunţă:

Conferinţa de lansare a proiectului

în data de 10 august 2018, orele 12:00, în Sala de conferințe Domeniile Mar’tinutzi, din localitatea Vințu de Jos, strada Mihai Eminescu, nr. 58, județul Alba.

Demersul S.C. XEROM SERVICE SRL are ca obiectiv general – Îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi creşterea gradului de ocupare al membrilor grupului ţintă din mediul urban şi rural, din Regiunea CENTRU. Proiectul îşi propune ca prin măsuri de acompaniere să sprijine participarea grupului ţintă la activităţile de formare, evaluare şi certificare competențe, care să conducă la integrarea socio-profesională, îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi la creşterea gradului de ocupare al acestora (şomeri, persoane inactive, şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educaţie, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi).

Beneficiarii activităților proiectului, în total de 502 persoane, vor primi de la experții proiectului un set de servicii integrate care vizează: activități de informare și consiliere, mediere în vederea ocupării pe piața muncii, furnizarea programelor de formare profesională, certificare de competențe și măsuri de acompaniere. Toate acestea vor contribui la creșterea nivelului de competențe și a gradului de ocupare.

Proiectul „SIM – SERVICII INTEGRATE DE MEDIERE PE PIAȚA MUNCII“ se derulează printr-un parteneriat format din beneficiarul finanțării, S.C. XEROM SERVICE S.R.L., împreună cu partenerii, Centrul de excelență în instruire SMART și Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie Filiala Alba Iulia.
Evenimentul de lansare a proiectului va reuni reprezentanți ai instituțiilor publice locale și regionale, ai ONG-urilor, experți și reprezentanți ai beneficiarului și partenerilor din proiect, mass media.

Proiectul „SIM – SERVICII INTEGRATE DE MEDIERE PE PIAȚA MUNCII“ este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 „Investim în dezvoltare durabilă!”, Axa prioritară: 3 „Locuri de muncă pentru toți”.


Informații suplimentare:
Adresa: str. Morii nr. 7A, 510087, municipiul Alba Iulia, jud. Alba, România
Program: Luni-Vineri: 09:00-15:00
Telefon: +40-771-288-090
Email: prosimalba@gmail.com
Persoană de contact: Lucian OPREAN (manager proiect)

Document / descrire PDF* DOC**
Conferinţa de lansare a proiectului
fişier PDF

fişier DOC

* PDF = Portable Document Format este un standard global gratuit pentru vizualizarea, imprimarea şi comentarea fiabilă a documentelor, păstrează formatul şi caracterele impuse de către cel care a creat documentul;
** DOC / ** WORD = sau Microsoft Word este un procesor de text, parte a suitei (grupului) Microsoft Office.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *