PROGRAME / CURSURI

Programe / cursuri organizate gratuit prin proiect

Organizarea și derularea de programe de formare profesională și de evaluare de competențe: 252 participanți la cursurile de formare profesională, 168 persoane evaluate, 420 persoane calificate, 420 certificate de calificare obținute, 252 de subvenții acordate.

Activitatea de certificare a competențelor se va desfășura pentru următoarele ocupații:
» Lucrător în structuri pentru construcții;
» Operator introducere, validare și prelucrare date;
» Operator confecționer industrial;
» Zidar, pietrar, tencuitor.

GRUP ŢINTĂ

Grupul Ţintă este format din 502 persoane din care, 251 șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici 55-64 ani, persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație, studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), cu studii liceale (ISCED 3) sau post liceale (ISCED 4), 151 persoane din mediul rural (în special persoanele din agricultura de subzistență și semisubzistență), 100 cetățeni români aparținând minorității romă, din regiunea Centru.
502

Total persoane din grupul ţintă

251

Şomeri și inactivi

101

Persoane de etnie romă

151

Persoane din mediul rural