Curs ospătar

Ospătarul este acel angajat al sectorului comercial care serveşte consumatorii într-un restaurant sau în alt local de consumaţie şi încasează contravaloarea consumaţiei acestora.
Munca ospătarului completează activitatea bucătarului şi pe cea a cofetarului sau patiserului “printr-o servire corespunzătoare oferită clienţilor”. De calitatea muncii lui depinde în mare măsură bunul renume al restaurantului/localului de consumaţie.

Ospătarul se ocupă în principal şi cu promovarea produselor și serviciilor unității, preluarea comenzilor clienților, servirea preparatelor culinare și a băuturilor, încasarea contravalorii serviciilor oferite, pregătirea locului de servire pentru o noua comandă, menținerea unui mediu de muncă sigur și curat, organizarea cadrului general de deschidere, desfășurare și închiderea activității locului de servire.


Cui se adresează cursul de ospătar?
Cursul se adresează persoanelor care au absolvit învăţământul minim obligatoriu şi care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.


Care sunt avantajele participării la acest curs?
1. Organizarea unităţilor de alimentaţie şi hotelarie
2. Promovarea produselor şi serviciilor
3. Sevirea preparatelor
4. Decorarea sălii de servire
5. Sevirea băuturilor
6. Alcătuirea meniului


Ce competente obţin în urma absolvirii cursului de ospătar?
După absolvire se eliberează un certificat de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea următoarelor competente:
– Comunicarea interactivă la locul de muncă
– Efectuarea muncii în echipă
– Aplicarea NPM şi PSI
– Menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat
– Organizarea locului de muncă
– Pregătirea locului de servire pentru o nouă comandă
– Preluarea comenzilor clienţilor / Efectuarea servirii clienţilor
– Servirea preparatelor culinare şi a băuturilor
– Pregătirea băuturilor de bar
– Servirea clienţilor la bar
– Încasarea contravalorii serviciilor oferite
– Curăţirea şi depozitarea obiectelor de inventar
– Gestionarea stocurilor de băuturi şi materiale necesare


Pregătire generală minimă pentru înscrierea la curs
Participanţii trebuie să fie absolvenţi ai şcolii generale obligatorii (conform Legii învăţământului nr. 84/1995) sau ai învăţământului obligatoriu raportat la data absolvirii de către aceştia.


Evaluarea finală şi certificarea
» Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de verificare, pe baza unui test de cunoştinţe teoretice generale şi a unei probe practice executate de cursant fie la locul de muncă fie simulare.
» Tipul de certificat obţinut în urma finalizării cursului: Certificat de Calificare

Certificarea constă în eliberarea, pe baza procesului verbal de examen, a certificatului de calificare tip M.E.N. şi M.M.J.S., însoţit de un supliment descriptiv care conţine competentele profesionale dobândite în urma absolvirii cursului.


Acte necesare pentru înscrierea la curs
Pentru înscrierea la curs sunt necesare copii următoarele documente:
– copie după actul de identitate (C.I. sau B.I.)
– copie după certificatul de naştere
– copie după certificatul de căsătorie (pentru doamnele care şi-au schimbat numele)
– copie după ultimul act de studii sau foaia matricolă
– adeverinţa medicală (cu specificaţia “clinic sănătos”)


Calendar cursuri ospătar

Perioada Teorie Practică Descriere curs Cursanţi Fişă
15 DEC 2018 – 20 IAN 2019 120 ore 240 ore Curs ospătar
Componenţa unei grupe este de 18-28 persoane
69
15 DEC 2018 – 20 IAN 2019 120 ore 240 ore Curs ospătar
Componenţa unei grupe este de 18-28 persoane
69

INFO LINE: 0771 288 090


ATENŢIE! Pagină beta / poate informaţiile nu sunt actualizate!
ultima actualizare: 21 iulie 2018