Obiectivul general al proiectului

Îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi creşterea gradului de ocupare al membrilor grupului ţinta din mediul urban şi rural din Regiunea CENTRU. Proiectul îşi propune ca prin măsuri de acompaniere să sprijine participarea grupului ţinta la activităţile de formare şi de evaluare şi certificare competente, care să conducă la integrarea socio-profesională, îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi la creşterea gradului de ocupare al acestora (şomeri, persoane inactive, şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educaţie, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi).

Obiectivele specifice ale proiectului


Obiectiv spicific 1

Îmbunătăţirea nivelului de competente, inclusiv prin certificarea competentelor dobândite în sistem informal, a 420 de persoane (şomeri, persoane inactive, şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educaţie, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi), prin participarea la programe de formare profesională.


Obiectiv spicific 2

Facilitarea ocupării pentru 252 persoane (şomeri, persoane inactive, şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educaţie, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi) prin furnizarea serviciilor de informare şi consiliere, precum şi mediere.


Obiectiv spicific 3

Sprijin acordat categoriilor din grupul ţintă pentru reinserţia socio-profesională prin acordarea pachetelor personalizate de sprijin şi a serviciilor de acompaniere.


ultima modificare: iulie 2018