Activitățile proiectului

Constituirea echipei de management şi a echipei de implementare; Formarea echipei de management; Stabilirea/elaborarea procedurilor de lucru; Raportarea (rapoarte tehnice şi financiare, cereri de rambursare); Monitorizare; Audit.

Activitatea A1

Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării:
A1.1. Dezvoltarea de parteneriate pentru inovare;
A1.2. Identificarea, recrutarea și menținerea grupului țintă;
A1.3. Informare și consiliere profesională;
A1.4. Servicii de mediere a muncii.


Activitatea A2

Organizarea și derularea de programe de formare profesională și de evaluare de competențe:
A2.1. Organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adulților;
A2.2. Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.


Activitatea A3

Activități de acompaniere


Activitatea A4

Managementul proiectului:
A4.1. Coordonarea implementării proiectului, monitorizarea și controlul proiectului;
A4.2. Asigurarea managementului financiar al proiectului și realizarea achizițiilor publice;
A4.3. Informarea și publicitatea generală a proiectului.


ultima actualizare: 18 iulie 2018