Rezultate anticipate


Rezultate Activitatea A1

Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării: 2 evenimente, 502 persoane selectate în grupul țintă, 502 persoane consiliate, 408 persoane mediate, 252 persoane angajate sau ocupate pe cont propriu.

Activitatea A.1.1.: Dezvoltarea de parteneriate pentru inovare
Rezultate A.1.1.: 2 evenimente, 1 metodologie de organizare și monitorizare evenimente, 2 bannere, 2 roll-upuri, 100 pliante, 100 mape, 100 bloc- notes, 100 pixuri, 60 de participanți, 6 protocoale de colaborare, 1 secretariat tehnic.

Activitatea A.1.2.: Identificarea, recrutarea și menținerea grupului țintă
Rezultate A.1.2.: 1 metodologie de identificare/selecție/recrutare a GT, minim 502 persoane selectate în grupul țintă, min 502 formulare de grup țintă completate, min 502 chestionare de interes, min 502 declarații pe propria răspundere a persoanei din GT, min 502 dosare GT completate, 1 registru grup țintă.

Activitatea A.1.3.: Informare și consiliere profesională
Rezultate A.1.3.: 1 metodologie de informare și consiliere a grupului țintă, minim 502 ședințe individuale de consiliere, min 502 evaluări psihologic-aptitudinale, 502 CV –uri, 502 scrisori de intenție, min 502 dosare GT completate, 17 activități de grup, 4016 ore de consiliere individuală, 502 planuri de intervenție personalizate.

Activitatea A.1.4.: Servicii de mediere a muncii
Rezultate A.1.4.: 1 metodologie de mediere pe piața muncii, minim 408 persoane mediate, 408 planuri individuale de mediere, min 252 (min 50% din persoanele calificate GT) persoane angajate sau ocupate pe cont propriu, 20 chestionare angajator completate.


Rezultate Activitatea A2

Organizarea și derularea de programe de formare profesională și de evaluare de competențe: 252 participanți la cursurile de formare profesională, 168 persoane evaluate, 420 persoane calificate, 420 certificate de calificare obținute, 252 de subvenții acordate.

Activitatea A.2.1.: Organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adulților
Rezultate A.2.1.: 18 cursuri de calificare, nivel 2, 360 ore/curs, 252 participanți la cursurile de formare profesională, 252 persoane calificate, 252 certificate de calificare obținute nivel II, 252 de subvenții acordate.

Cursuri organizate gratuit prin proiect:

Activitatea A.2.2.: Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
Rezultate A.2.2.: 168 persoane evaluate, 168 persoane calificate, 168 certificate de calificare obținute.


Rezultate Activitatea A3

Activități de acompaniere

Activitatea A.3.1.: Activități de acompaniere
Rezultate A.3.1.: 20 persoane din GT beneficiare de măsuri de acompaniere; 20 fișe de monitorizare, 20 taxe grădiniță/afterschool.


Rezultate Activitatea A4

Managementul proiectului: 1 strategie de comunicare, materiale publicitare, 1 cont de Facebook, 1 cont de Instagram, 1 conferință de lansare a proiectului, 1 conferință de închidere a proiectului

Activitatea A.4.1.: Coordonarea implementării proiectului, monitorizarea și controlul proiectului
Rezultate A.4.1.: 29 contracte de muncă, 29 fișe de post, 1 ROF, 1 organigramă, min 5 metodologii specifice proiect (1 Procedură generală implementare proiect, 1 Procedură de monitorizare și evaluare, 1 Procedură de implementare financiară, 1 Procedură generală de achiziții publice, 1 Procedură de arhivare), min 6 rap tehnico-financiare de progres, min 12 procese verbale de ședință, min 12 planuri de lucru.

Activitatea A.4.2.: Asigurarea managementului financiar al proiectului și realizarea achizițiilor
Rezultate A.4.2.: minim 6 cereri rambursare depuse, minim 3 cereri de plată depuse, minim 6 rapoarte tehnico-financiare de progres, 1 plan de achiziții, minim 12 achiziții realizate, minim 12 dosare de achiziții.

Activitatea A.4.3.: Informarea și publicitatea generală a proiectului
Rezultate A.4.3.: 1 strategie de comunicare, materiale publicitare: 500 pliante, 500 mape, 500 bloc-notes, 500 pixuri, 50 afișe, 4 roll-up, 1 cont de Facebook, 1 cont de Instagram, 1 conferință de lansare a proiectului, 1 conferință de închidere a proiectului, 2 dosare de raportare conferințe, 2 rapoarte de monitorizare a activității, minim 30 participanți/conferință.


*GT = Grupul Ţintă
ultima actualizare: 18 iulie 2018