Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – “Investim în dezvoltare durabilă”.

Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – “Investim în dezvoltare durabilă”. Axa Prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toți”.
Titlul proiectului: “VREI SĂ FII OCUPAT?ÎNVAȚĂ!” / ID: 121590 / Contract: POCU/298/3/14/121590
Obiectiv specific: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiuni mai puțin dezvoltate.
Beneficiar: S.C. Xerom Service S.R.L.
Parteneri: S.C. Centrul de excelenţă în instruire SMART S.R.L., S.C. Arini S.R.L.


ŞTIRI / ANUNŢURI / ARTICOLE

Aici puteţi vedea ultimele ştiri / anunţuri / articole pentru Proiectul SIM – "Servicii integrate de mediere pe piaţa muncii"

Conferinţa de lansare a proiectului SIM

S.C. XEROM SERVICE S.R.L. beneficiar al proiectului „SIM – SERVICII INTEGRATE DE MEDIERE PE PIAȚA MUNCII“, contract de finanțare număr […]

Kit de angajare – Scrisoare de intenţie

Scrisoare de intenţie Document / descrire Model completat PDF* Model gol DOC** Model Online Scrisoare de intenţie denumită şi scrisoare […]

Kit de angajare – Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Document / descrire Model completat PDF* Model gol DOC** Model Online Curriculum Vitae (CV) are un format standard, […]

Obiective specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1

Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin certificarea competențelor dobândite în sistem informal, a 420 de persoane (șomeri, persoane inactive, șomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educație, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi), prin participarea la programe de formare profesională.

Obiectiv specific 2

Facilitarea ocupării pentru 252 persoane (șomeri, persoane inactive, șomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educație, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi) prin furnizarea serviciilor de informare și consiliere, precum și mediere.

Obiectiv specific 3

Sprijin acordat categoriilor din grupul ţintă pentru reinserţia socio-profesională prin acordarea pachetelor personalizate de sprijin şi a serviciilor de acompaniere.

PROGRAME / CURSURI

Programe / cursuri organizate gratuit prin proiect

GRUP ŢINTĂ

Grupul ţintă este format din 502 persoane din care, 251 șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici 55-64 ani, persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație, studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), cu studii liceale (ISCED 3) sau post liceale (ISCED 4), 151 persoane din mediul rural (în special persoanele din agricultura de subzistență și semisubzistență), 100 cetățeni români aparținând minorității romă, din regiunile Nord Vest și Centru.
502

Total persoane din grupul ţintă

251

Şomeri și inactivi

100

Persoane de etnie romă

151

Persoane din mediul rural

ECHIPA PROIECTULUI

XEROM SERVICE

XEROM SERVICE

Solicitant / Partener principal
Info-line: 0744-546-034 / Email: office@xerom.ro
CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN INSTRUIRE SMART

CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN INSTRUIRE SMART

Partener
Info-line: 0751-301-107 / Email: smartservicii@yahoo.com
Arini

Arini

Partener
Info-line: 0752-709-015 / Email: arini.formareprofesionala@yahoo.ro