Curs cofetar-patiser

Cofetar-patiserul în această meserie are nevoie de foarte multă atenţie şi răbdare. Aici totul se face măsurat, trebuie să respectați cantităţile trecute în reţetă şi să fiți foarte atent cu ce produse lucrați. În rest, e nevoie de practică înainte de angajare, iar restul se învaţă pe parcurs.

Veți învăța tehnologia de preparare a produselor de cofetărie și patiserie, lucrând torturi, creme și umpluturi tradiționale și moderne, învățând despre ciocolatăși cum să o folosiți.
Participând la cursul de cofetar-patiser veți afla că, atât timp cât stăpâniți tehnicile de bază, cu ajutorul creativității, puteți creea produse excepționale.


Cui se adresează cursul de cofetar-patiser?
Cursul se adresează persoanelor care au absolvit învăţământul minim obligatoriu şi care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.


Care sunt avantajele participării la acest curs?
1. Cursul este susţinut de formatori cu vechime şi experienţă
2. Practică în laboratoare de cofetărie
3. Coffee break gratuit la sala de curs (cafea, ceai, apă plată)
4. Primeşti caiet şi pix personalizat cu emblemele SIM
5. Ai acces la platforma de elearning de unde poţi studia şi descărca suportul de curs


Ce competente obţin în urma absolvirii cursului de cofetar-patiser?
După absolvire se eliberează un certificat de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea următoarelor competente:
Comunicarea interactivă la locul de muncă
Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Aplicarea normelor igienico-sanitare
Aplicarea N.P.M. şi N.P.S.I.
Ambalarea şi pregătirea pentru comercializare a produselor
Asigurarea calităţii produselor
Exploatarea echipamentelor pentru copt şi răcit
Exploatarea echipamentelor pentru pregătirea semipreparatelor de patiserie
Manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare
Prepararea produselor de cofetărie/patiserie
Prepararea semipreparatelor de patiserie
Realizarea decoraţiunilor pentru produsele de cofetărie/patiserie


Pregătire generală minimă pentru înscrierea la curs
Participanţii trebuie să fie absolvenţi ai şcolii generale obligatorii (conform Legii învăţământului nr. 84/1995) sau ai învăţământului obligatoriu raportat la data absolvirii de către aceştia.


Evaluarea finală şi certificarea
» Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de verificare, pe baza unui test de cunoştinţe teoretice generale şi a unei probe practice executate de cursant fie la locul de muncă fie simulare.
» Tipul de certificat obţinut în urma finalizării cursului: Certificat de Calificare

Certificarea constă în eliberarea, pe baza procesului verbal de examen, a certificatului de calificare tip M.E.N. şi M.M.J.S., însoţit de un supliment descriptiv care conţine competentele profesionale dobândite în urma absolvirii cursului.


Acte necesare pentru înscrierea la curs
Pentru înscrierea la curs sunt necesare copii următoarele documente:
– copie după actul de identitate (C.I. sau B.I.)
– copie după certificatul de naştere
– copie după certificatul de căsătorie (pentru doamnele care şi-au schimbat numele)
– copie după ultimul act de studii sau foaia matricolă
– adeverinţa medicală (cu specificaţia “clinic sănătos”)


Calendar cursuri cofetar-patiser

Perioada Teorie Practică Descriere curs Cursanţi Fişă
15 DEC 2018 – 20 IAN 2019 120 ore 240 ore Curs cofetar-patiser
Componenţa unei grupe este de 18-28 persoane
69
15 DEC 2018 – 20 IAN 2019 120 ore 240 ore Curs cofetar-patiser
Componenţa unei grupe este de 18-28 persoane
69

INFO LINE: 0771 288 090


ATENŢIE! Pagină beta / poate informaţiile nu sunt actualizate!
ultima actualizare: 21 iulie 2018