Curs comerciant vânzător mărfuri alimentare

Vânzătorul trebuie să cunoască caracteristicile produselor, să urmarească condiţiile de valabilitate, păstrare, depozitare, manipulare, promovare, totodată vinde şi încasează contravaloarea mărfurilor. Conform legislatiei în vigoare nici un vânzător nu mai poate profesa această meserie fără diplomă de calificare.
Acest curs aduce multiple avantaje, atât persoanelor care doresc o reconversie profesională, sau accesul pe piața forței de muncă în domeniul comerțului, cât și celor care urmăresc implementarea unei activități antreprenoriale.
Dacă lucrați deja în această meserie, dar nu aveți calificare, participând la acest curs veți avea posibilitatea să profesați în continuare.


Cui se adresează cursul de comerciant vânzător mărfuri alimentare?
Cursul se adresează persoanelor care au absolvit învăţământul minim obligatoriu şi care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.


Care sunt avantajele participării la acest curs?
1. Dobândirea de cunoştinţe noi în domeniul comerţului
2. Pregătirea profesională este asigurată de profesori cu experianta teoretică şi practică
3. Cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional
4. Program de curs flexibil


Ce competente obţin în urma absolvirii cursului de comerciant vânzător mărfuri alimentare?
După absolvire se eliberează un certificat de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea următoarelor competente:
– Dezvoltare personală
– Igiena şi securitatea muncii
– Lucrul în echipă
– Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
– Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare
– Pregătirea magazinului pentru vânzarea produselor
– Recepţionarea mărfii
– Vânzarea produselor
– Lansarea comenzilor pentru aprovizionarea magazinului
– Menţinerea relaţiilor comerciale cu clienţii
– Aplicarea politicilor companiei în relaţiile cu clienţii
– Efectuarea operaţiilor conexe la sfârşitul programului de lucru
– Organizarea locului de muncă
– Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
– Tranziţia de la şcoală la locul de muncă
– Rezolvarea de probleme
– Satisfacerea cerinţelor clienţilor
– Comunicarea profesională
– Protecţia consumatorului
– Organizarea unităţii comerciale
– Administrarea mărfurilor
– Patrimoniul unităţii comerciale
– Analiza ofertei de mărfuri alimentare
– Analiza de mărfuri nealimentare
– Aprovizionarea cu mărfuri a sălii de vânzare


Pregătire generală minimă pentru înscrierea la curs
Participanţii trebuie să fie absolvenţi ai şcolii generale obligatorii (conform Legii învăţământului nr. 84/1995) sau ai învăţământului obligatoriu raportat la data absolvirii de către aceştia.


Evaluarea finală şi certificarea
» Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de verificare, pe baza unui test de cunoştinţe teoretice generale şi a unei probe practice executate de cursant fie la locul de muncă fie simulare.
» Tipul de certificat obţinut în urma finalizării cursului: Certificat de Calificare

Certificarea constă în eliberarea, pe baza procesului verbal de examen, a certificatului de calificare tip M.E.N. şi M.M.J.S., însoţit de un supliment descriptiv care conţine competentele profesionale dobândite în urma absolvirii cursului.


Acte necesare pentru înscrierea la curs
Pentru înscrierea la curs sunt necesare copii următoarele documente:
– copie după actul de identitate (C.I. sau B.I.)
– copie după certificatul de naştere
– copie după certificatul de căsătorie (pentru doamnele care şi-au schimbat numele)
– copie după ultimul act de studii sau foaia matricolă
– adeverinţa medicală (cu specificaţia “clinic sănătos”)


Calendar cursuri comerciant vânzător mărfuri alimentare

Perioada Teorie Practică Descriere curs Cursanţi Fişă
15 DEC 2018 – 20 IAN 2019 120 ore 240 ore Curs comerciant vânzător mărfuri alimentare
Componenţa unei grupe este de 18-28 persoane
69
15 DEC 2018 – 20 IAN 2019 120 ore 240 ore Curs comerciant vânzător mărfuri alimentare
Componenţa unei grupe este de 18-28 persoane
69

INFO LINE: 0771 288 090


ATENŢIE! Pagină beta / poate informaţiile nu sunt actualizate!
ultima actualizare: 21 iulie 2018