G.D.P.R. (General Data Protection Regulation)

Prelucrarea datelor cu caracter personal – GDPR ver. 1.0/CRD | Link: http://sim.xerom.ro/gdpr | Ultima modificare: 24 IUL 2018

Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Link-uri: Termeni şi condiţii | Prelucrarea datelor cu caracter personal | Politica de utilizare a Cookie-urilor | Cum utilizează Google cookie-urile | Google Analytics | Google AdWords | Google Maps API | Google Doubleclick | Facebook

1. Preambul

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental SIM – Servicii integrate de mediere pe piaţa muncii, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură

cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificaţi periodic conţinutul acestei Politici de Confidenţialitate.

2. Cine suntem și cum ne puteți contacta