Proiectul “VREI SĂ FII OCUPAT?ÎNVAȚĂ!”

Îmbunătățirea nivelului de competente și creșterea gradului de ocupare al membrilor grupului țintă din mediul urban și rural din Regiunile NORD VEST și Centru. Proiectul își propune ca prin măsuri de acompaniere să sprijine participarea grupului țintă la activitățile de formare și de evaluare și certificare competențe, care să conducă la integrarea socio-profesională, îmbunătățirea nivelului de competențe si la creșterea gradului de ocupare al acestora (șomeri, persoane inactive, șomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educație, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi).

Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – “Investim în dezvoltare durabilă”. Axa Prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toți”.
Titlul proiectului: “VREI SĂ FII OCUPAT?ÎNVAȚĂ!” / ID: 121590 / Contract: POCU/298/3/14/121590
Obiectiv specific: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiuni mai puțin dezvoltate.
Beneficiar: S.C. Xerom Service S.R.L.
Parteneri: S.C. Centrul de excelenţă în instruire SMART S.R.L., S.C. Arini S.R.L.

Perioada de derulare a proiectului: iulie 2018 – decembrie 2019

Grup ţintă

502

Total persoane din grupul ţintă

251

Şomeri și inactivi

100

Persoane de etnie romă

151

Persoane din mediul rural

Grupul ţintă este format din 502 persoane din care, 251 șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici 55-64 ani, persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație, studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), cu studii liceale (ISCED 3) sau post liceale (ISCED 4), 151 persoane din mediul rural (în special persoanele din agricultura de subzistență și semisubzistență), 100 cetățeni români aparținând minorității romă, din regiunile Nord Vest și Centru.

Valoarea proiectului

Descriere Valoare în Lei
Valoarea totală a proiectului 5.358.768,88
Valoarea cofinanțării UE 4.327.206,36

ultima actualizare: 17 iulie 2018