BENEFICIAR: XEROM SERVICE


Info-line: 0744-546-034
Email: office@xerom.ro

Scurtă descriere

Xerom Service este furnizor FPC autorizat pentru 9 programe de FP, precum și furnizor autorizat de servicii de informare și consiliere, servicii de mediere a pieței muncii. Prin activitățile sale, Xerom Service adoptă o strategie cu un caracter trans-sectorial, vizând acțiuni atât pe termen scurt cât și pe termen lung, care tratează domenii cheie, în special educația, ocuparea forței de muncă creativitatea și antreprenoriatul, incluziunea socială, participarea civică şi voluntariatul, propunând o gamă largă de soluții. Strategia de dezvoltare a companiei este axată de asemenea pe implementarea unor parteneriate strategice în domeniul ocupării forței de muncă, antreprenoriat, incluziune socială, participare civică, voluntariat. Experiența acumulată se datorează colaborărilor ample și constante cu parteneri și organisme în cadrul proiectelor derulate. Din punct de vedere profesional, echipa XEROM SERVICE beneficiază de o vastă experiență în diferite domenii (management,

politici publice, antreprenoriat, ocupare şi incluziune socială, FPC, marketing, financiar-contabil, juridic, tehnologia informației, etc.).

În cadrul celor patru proiecte (SMIS 51040, 51312, 58497, 105088) în urma dezvoltării competențelor antreprenoriale a participanților au fost înființate 7 societăți comerciale cu activități în domeniul serviciilor, construcțiilor, panificației si comerțului. Implementarea proiectelor s-a realizat pentru DMI 5.1 în regiunea C și NV, pentru DMI 5.2 în regiunea C și V, iar pentru DMI 4.1 în regiunea C și Ilfov. Cunoașterea mediului de afaceri din regiunea NV, C, V, ne-a ajutat la realizarea unei analize a nevoilor de formare, mediere pe piața muncii, în conformitate cu cerințele/nevoile angajatorilor, reactualizată periodic.


Date de contact

S.C. XEROM SERVICE S.R.L.
Sediu: str. Ampoiului nr. 2A, 510001, Alba Iulia, jud. Alba, România
Cod Unic de Înregistrare: RO 2769214
Nr. Înreg. în Reg. Com.: J01/392/1994
Banca: Banca Transilvania – Alba Iulia
Cont IBAN: RO62 BTRL 0010 1202 6620 75XX
Tel: 0258-806-027 / Fax: 0258-834-173 / Info-line: 0744-546-034
Email: office@xerom.ro / Web: www.xerom.ro


PARTENER 1: CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN INSTRUIRE SMART


Info-line: 0751-301-107
Email: smartservicii@yahoo.com

Centrul de Excelență în Instruire Smart este o companie de FPC specializată în domeniul instruirii, a dezvoltării resurselor umane și a dezvoltării personale. Ca furnizor autorizat ANC de servicii pentru educația adulților, a avut acreditate până la această dată cursuri de formare inițială, specializare și/sau perfecționare profesională, managerială și antreprenorială (curs de formator, frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist, manager resurse umane, competențe antreprenoriale). Experiența relevantă: În ultimii 10 ani, a realizat și implementat proiecte în valoare cumulată de peste 1 milion de euro, în domenii de selecție, FP, dezvoltare profesională / socială, cu finanțare națională (POSDRU – SMIS 58162, 49898). În aceste inițiative a colaborat cu peste 20 parteneri (Camere de comerț, ONG- uri, Asociații patronale sau profesionale, UAT-uri, SRL etc.). Are experiența coordonării unor proiecte de complexitate ridicată focalizată pe oferirea de treining-uri calitative, precum și de consultanță managerială în întreprinderi, cu precădere IMM-uri și asociații non profit.

A furnizat în perioada de referință, servicii de FP, precum și consultanță în domeniul afacerilor.

Cunoașterea mediului de afaceri din reg NV și C, a ajutat la realizarea unei analize a nevoilor de formare/instruire, în conformitate cu cerințele/nevoile angajatorilor, reactualizată periodic. Astfel, FPC a ajutat persoane din grupuri vulnerabile (șomeri, vârstnici, cu dizabilități, populația romă, din mediu urban sau rural etc), să se integreze pe piața muncii și să crească astfel gradul de ocupare. Experiența ca furnizor de FP, determină perspectiva implementării cu succes a proiectului nostru, atingerea obiectivelor și indicatorilor.


Date de contact

S.C. CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN INSTRUIRE SMART S.R.L.
Sediu: str. Florilor nr. 76, Floreşti, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Cod Unic de Înregistrare: 7538709
Nr. Înreg. în Reg. Com.: J12/1359/1995
Tel: 0751-301-107 / 0745-392-623
Email: smartservicii@yahoo.com


PARTENER 2: ȘCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE FILIALA ALBA IULIA


Info-line: 0258-818-390
Email: sraalba@yahoo.com

Conform statutului propriu, scopul existenței acestei organizații este acela de a furniza servicii în domeniul educației, cercetării, serviciilor sociale și antreprenoriat. Chiar de la începutul existenței sale, respectiv anul 1992, Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie Filiala Alba Iulia și-a înființat propriile unități de învățământ. Experiența relevantă: A organizat cinci sesiuni de comunicări științifice naționale ale cadrelor didactice din învățământul universitar, în perioada 1995 – 2002, și șase simpozioane naționale ale elevilor și cadrelor didactice din învățământul postliceal specializările asistent medical de farmacie și asistent medical generalist, în perioada 2012 – 2017. Sub egida școlii s-au editat și publicat, la diverse edituri, 40 cursuri universitare, cărți didactice pentru uzul elevilor de liceu/școală postliceală, cursanți formare continuă, lucrări prezentate la sesiuni științifice. A fost partener a Facultății de Științe Economice din cadrul UBB Cluj Napoca în organizarea unui Workshop în anul 2001.

Proiecte implementate: A implementat 11 proiecte cu finanțare europeană, în perioada 1995 – 2015, la 7 dintre ele fiind solicitantul, iar pentru 4 dintre acestea partener.

Fiind furnizor de formare profesională, activitatea de bază în proiecte a fost formarea continuă a adulților, dar pe lângă asta a efectuat studii de piață, a elaborat materiale suport de curs, a efectuat informări, a organizat conferințe și dezbateri, a inițiat parteneriate, a organizat târguri de oferte educaționale și de muncă, a amenajat puncte de documentare, a amenajat și dotat spații de învățământ, etc.


Date de contact

ȘCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE FILIALA ALBA IULIA
Sediu: str. Avram Iancu nr. 7A, loc. Alba Iulia, jud. Alba, România
Tel: 0258-818-390 / 0755-087-236 / 0258-819-799
Fax: 0258-819-799
Email: sraalba@yahoo.com
Web: http://www.cciaalba.ro/scoala_romana.html


ultima modificare: 19 iulie 2018