ID 121480 SIM – Servicii integrate de mediere pe piata muncii
Investim în dezvoltare durabilă
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv specific: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiuni mai puțin dezvoltate
Contract: POCU/298/3/14/121480
Titlul proiectului: „SIM – SERVICII INTEGRATE DE MEDIERE PE PIAȚA MUNCII”

Obiectivul general al proiectului
1. OS1 Îmbunătăţirea nivelului de competente, inclusiv prin certificarea competentelor dobândite în sistem informal, a 420 de persoane (şomeri, persoane inactive, şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educaţie, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi), prin participarea la programe de formare profesională.
2. OS2 Facilitarea ocupării pentru 252 persoane (şomeri, persoane inactive, şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educaţie, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi) prin furnizarea serviciilor de informare şi consiliere, precum şi mediere.
3. OS3 Sprijin acordat categoriilor din grupul ţinta pentru reinserţia socio-profesională prin acordarea pachetelor personalizate de sprijin şi a serviciilor de acompaniere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *