Curs confecționer asamblor articole textile

Confecţionerul asamblor articole din textile asigura asamblarea semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic până la executarea finală a produsului, pentru executarea produselor fiind necesare utilaje semiautomate şi automate. Confecţionerul se ocupă în principal cu efectuarea operaţiilor de croire şi de confecţionare, controlul calitativ al operaţiilor, finisarea şi pregătirea produselor pentru depozitare, ambalarea produselor.

Participând la cursul confecționer asamblor articole din textile veți parcurge o programă de curs complexă ce cuprinde noțiuni practice și teoretice legate de: proceduri specifice de croire și confecționare, modalități de ambalare, pliere și etichetare, tipuri de utilaje, modul de folosire al dispozitivelor specifice, etape de lucru și norme de timp alocate fiecăreia.


Cui se adresează cursul de confecționer asamblor articole textile?
Cursul se adresează persoanelor care au absolvit învăţământul minim obligatoriu şi care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.


Care sunt avantajele participării la acest curs?
Cursul urmăreşte dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi necesare practicării cu succes a acestei meserii.
Module de curs:
1. Organizarea activității proprii
2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, pentru situaţii de urgenţă și pentru protecția mediului
3. Croirea materialelor textile
4. Confecționarea articolelor din textile
5. Controlul calitativ al operației de confecționare
6. Realizarea tratamentului umidotermic al materialelor și produselor textile
7. Sortarea, etichetarea și ambalarea produselor textile
8. Întreţinerea utilajelor din industria confecțiilor


Ce competente obţin în urma absolvirii cursului de confecționer asamblor articole textile?
– Comunicarea interactivă la locul de muncă
– Efectuarea muncii în echipă
– Planificarea activităţii proprii
– Respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI
– Efectuarea operaţiei de croire
– Efectuarea operaţiei de confecţionare
– Controlul calitativ al operaţiei de confecţionare
– Menţinerea şi întreţinerea utilajului
– Finisarea şi pregătirea produsului pentru depozitare
– Ambalarea produselor


Pregătire generală minimă pentru înscrierea la curs
Participanţii trebuie să fie absolvenţi ai şcolii generale obligatorii (conform Legii învăţământului nr. 84/1995) sau ai învăţământului obligatoriu raportat la data absolvirii de către aceştia.


Evaluarea finală şi certificarea
» Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de verificare, pe baza unui test de cunoştinţe teoretice generale şi a unei probe practice executate de cursant fie la locul de muncă fie simulare.
» Tipul de certificat obţinut în urma finalizării cursului: Certificat de Calificare

Certificarea constă în eliberarea, pe baza procesului verbal de examen, a certificatului de calificare tip M.E.N. şi M.M.J.S., însoţit de un supliment descriptiv care conţine competentele profesionale dobândite în urma absolvirii cursului.


Acte necesare pentru înscrierea la curs
Pentru înscrierea la curs sunt necesare copii următoarele documente:
– copie după actul de identitate (C.I. sau B.I.)
– copie după certificatul de naştere
– copie după certificatul de căsătorie (pentru doamnele care şi-au schimbat numele)
– copie după ultimul act de studii sau foaia matricolă
– adeverinţa medicală (cu specificaţia “clinic sănătos”)


Calendar cursuri confecționer asamblor articole textile

Perioada Teorie Practică Descriere curs Cursanţi Fişă
15 DEC 2018 – 20 IAN 2019 120 ore 240 ore Curs confecționer asamblor articole textile
Componenţa unei grupe este de 18-28 persoane
69
15 DEC 2018 – 20 IAN 2019 120 ore 240 ore Curs confecționer asamblor articole textile
Componenţa unei grupe este de 18-28 persoane
69

INFO LINE: 0771 288 090


ATENŢIE! Pagină beta / poate informaţiile nu sunt actualizate!
ultima actualizare: 22 iulie 2018