Proiectul SIM – Servicii integrate de mediere pe piaţa muncii

Îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi creşterea gradului de ocupare al membrilor grupului ţinta din mediul urban şi rural din Regiunea CENTRU. Proiectul îşi propune ca prin măsuri de acompaniere să sprijine participarea grupului ţinta la activităţile de formare şi de evaluare şi certificare competente, care să conducă la integrarea socio-profesională, îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi la creşterea gradului de ocupare al acestora (şomeri, persoane inactive, şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane cu nivel redus de educaţie, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive din mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă sau inactive romi).

Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – “Investim în dezvoltare durabilă”.
Axa prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toți”.
Titlul: SIM – Servicii integrate de mediere pe piaţa muncii / ID: 121480
Contract: POCU / 298 / 3 / 14 / 121480
Obiectiv specific: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiuni mai puțin dezvoltate
Beneficiar: S.C. Xerom Service S.R.L.
Parteneri: S.C. Centrul de excelenţă în instruire SMART S.R.L. / Şcoala română de afaceri a Camerelor de Comert şi Industrie filiala Alba Iulia

Grup ţintă

502

Total persoane din grupul ţintă

251

Şomeri și inactivi

101

Persoane de etnie romă

151

Persoane din mediul rural

Grupul Ţintă este format din 502 persoane din care, 251 șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici 55-64 ani, persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație, studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), cu studii liceale (ISCED 3) sau post liceale (ISCED 4), 151 persoane din mediul rural (în special persoanele din agricultura de subzistență și semisubzistență), 100 cetățeni români aparținând minorității romă, din regiunea Centru.

Valoarea proiectului

Descriere Valoare în Lei
Valoarea totală a proiectului 5.213.595,99
Valoarea cofinanțării UE 4.266.604,54

ultima actualizare: 17 iulie 2018